Vochtonderzoek

Bijvoorbeeld: Vochtproblemen in een woning

Onderzoek

SBEA doet onderzoek naar vochtproblemen. Het onderzoek start met een gesprek en uitgebreide inspectie. De algemene kenmerken van in dit geval de woning, worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt een typering per vochtprobleem gegeven, waarbij de historie van het specifieke probleem wordt beschreven. Vervolgens worden de mogelijke mechanismen en oorzaken aangegeven. Voor een nadere analyse worden, indien nodig, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 over een langere periode gemeten. Na de analyse worden aanbevelingen gegeven voor de aanpak van de problematiek.

Vocht- en schimmelproblemen

Figuur 1  Schimmelvorming in een slaapkamer

Het gaat over vochtplekken en/of wateroverlast, schimmelvorming en/of muffe lucht. Aantasting van constructies behoort tot de zeer ernstige gevolgen voor het gebouw. De bewoner ervaart de woning als heel onaangenaam, mogelijk ontstaan er gezondheidsklachten en/of is er een aantasting van (het uiterlijk van) het interieur.

Figuur 2  IJsvorming en extreme vochttoetreding bij woningen

De eigenaar van de woning kan als gevolg zien dat eerder onderhoud dient te worden gepleegd. Om problemen voor de toekomst te vermijden, dienen meestal wel ingrijpende maatregelen te worden getroffen.

Oorzaken en maatregelen

De oorzaken van de vochtproblemen zijn, naast lekkages en optrekkend vocht, mogelijk ook vochtdoorslag of condensatie en, niet te vergeten, bewonersgedrag. Bij bewonersgedrag gaat het bijvoorbeeld om een hoge vochtproductie, te weinig stoken of te weinig of ook wel te véél ventileren.

Technisch gezien kan het nodig zijn om het gebouw te verbeteren door bijvoorbeeld een betere ventilatie aan te brengen of door te isoleren. Qua gedrag kan er mogelijk geadviseerd worden dat er beter geventileerd wordt. Maar, let op! Méér ventileren is niet altijd beter! Een verbetering van voorzieningen om continu te ventileren voorkomt overmatig warmteverlies én vochtproblemen.

Scroll naar boven