Klachtenonderzoek

Slot – Binnenklimaat Energie Akoestiek is een bureau dat adviseert op het gebied van de verbetering van uw gebouw op het gebied van binnenklimaat en energie. Want een gebouw moet allereerst aangenaam zijn om in te werken of wonen, daar is het voor bedoeld!

In de praktijk blijken gebouwen echter lang niet altijd voldoen aan deze belangrijkste eis. Het komt veel voor dat gebruikers niet tevreden zijn over het binnenklimaat en daarbij wordt vaak te veel energie gebruikt. Daar kan SBEA iets aan doen! Met een goed gesprek en een eerste inspectie en inventarisatie wordt duidelijk wat er aan schort. Op basis hiervan wordt een nader onderzoek opgezet. Dat kunnen metingen zijn, maar zeker ook gesprekken met de gebruikers en een diepgaande inspectie. Op basis van dit onderzoek en een overleg over de resultaten volgt een advies over de strategie om de klachten aan te pakken. Dat kan zijn dat het gebouw bouwkundig of installatietechnisch wordt aangepast, het kan ook zijn dat regelingen, onderhoud of gedrag onder de loep worden gehouden. Wat zijn uw verwachtingen van het gebouw? Wat kan u verwachten van het gebouw? Wat verwacht u bijvoorbeeld van het thermisch of akoestisch comfort? In een gesprek wordt dit duidelijk en kan ook duidelijk worden hoe u verder gaat. Naar verwachting als een tevreden gebruiker en eigenaar!

Scroll naar boven