Duurzame energie

Bijvoorbeeld:  Verticale bodem warmte wisselaars voor een woning

Onderzoek

SBEA doet onderzoek naar de toepassing van duurzame energie in gebouwen.

Warmte- en koudeopwekking

Voor diverse projecten kan warmte worden opgewekt met behulp van  de warmtepomp. Dat kan bijvoorbeeld met verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW). SBEA kan ondersteunen in de juiste keuze van duurzame energie. Op basis van het gevraagde vermogen en de beschikbare bodem kan het aantal bodemlussen worden bepaald. Groot voordeel van een dergelijk systeem is dat ook gekoeld kan worden. Belangrijk is dat de warmte- en koudevraag van het gebouw zoveel als mogelijk worden beperkt om tot een optimaal energieconcept te komen.

Figuur 1 Berekening benodigd piekvermogen VBWW.

Voor grotere projecten komt warmtekoudeopslag (WKO) in aanmerking. Grondwater wordt gebruikt als opslag van warmte en koude. Bij een dergelijk systeem dient een uitgebreide vergunningaanvraag te worden gedaan. Voor een goed functioneren van het systeem wordt met name gekeken naar de belastingduurkromme (BDK).

Figuur 2 Belastingduurkromme ten behoeve van WKO.

Bij het gebruik van een warmtepomp hoort de toepassing van lage temperatuurverwarming. Een warmtepomp werkt namelijk optimaal bij een lager temperatuurniveau tot maximaal circa 50°C.

Scroll naar boven