Thermisch comfort

Bijvoorbeeld: Thermisch comfort in een kantooromgeving

Onderzoek

SBEA doet onderzoek naar het thermisch comfort. Het blijkt dat er heel veel klachten zijn in gebouwen op het gebied van thermisch comfort. Het is te koud, te warm, het tocht, men heeft last van de ogen, et cetera. SBEA kan dit voor u uitzoeken en adviseren.

Thermisch comfort

Thermisch comfort is heel belangrijk in gebouwen. In veel gevallen is een slecht comfort verantwoordelijk voor veel ergernis en ongemak. De klachten zijn heel divers, tot irriterende ogen aan toe. In veel gevallen is een te hoge temperatuur de hoofdoorzaak, maar ook een verkeerd ingeregeld systeem met als gevolg tocht zorgt voor veel klachten. Door een uitgebreide inspectie, een uitgebreide enquête, metingen ter plaatse en lange duurmetingen kan het beeld worden gecompleteerd van de klachten. Het is van groot belang om de klachten goed in kaart te brengen. Want, ondanks dat klachten zeker serieus zijn te nemen, zullen er, blijkt ook uit onderzoek, altijd klagers blijven.

Daartegenover staat dat uit onderzoek blijkt dat een optimaal comfort niet per definitie een constante temperatuur inhoudt. Variatie in met name de temperatuur en adaptatie aan de buitentemperatuur hebben een duidelijke invloed. De richtlijn voor adaptieve temperatuur grenswaarden (ATG) is een praktische uitwerking hiervan voor toepassing op het thermisch comfort in gebouwen.

Voor het thermisch comfort kan men allereerst uitgaan van ‘Predicted Mean Vote’ (PMV). Dit geeft aan wat de gemiddelde beleving van het thermisch comfort is. 0 is de neutrale situatie waarin (statistisch gezien) het minst aantal mensen klaagt. Omdat mensen het thermisch comfort verschillend ervaren, zullen ook dan klachten voorkomen. De PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) geeft aan wat het percentage is van klagers. Er wordt gestreefd naar een PMV die tussen – 0,5 en + 0,5 ligt. De PPD is dan kleiner dan 10%.

Figuur 1            Schaal voor PMV (Predicted Mean Vote)

Om tochtverschijnselen in beeld te brengen, kan ook uitgegaan worden van de Draught Rate (DR) volgens NEN-EN-ISO 7730. Dit is een factor die aangeeft in hoeverre men ‘tocht’-verschijnselen ervaart. De DR is het percentage ontevredenen als gevolg van tochtverschijnselen.

Figuur 2               Thermisch comfort in een gebouw.

Daarnaast is het belangrijk om een compleet beeld te hebben van het gebouw en de installatie. Het blijkt namelijk dat vaak meerdere invloedsfactoren aanwezig zijn die klachten veroorzaken. Het ontbreken van zonwering bijvoorbeeld, slechte inregeling van installaties, verkeerde inblaasroosters of het ontbreken van zones in een gebouwinstallatie.

Figuur 3               Luchtbehandelingskast van een gebouw.

Scroll naar boven