Een nieuwe manier van kijken

Nederland, Europa, de wereld, staan voor een belangrijke opdracht: vermindering van de energieconsumptie, vermindering van de uitstoot aan (broeikas)gassen en vergroting van het aandeel aan duurzaam opgewekte energie. In de bouw is er een belangrijk aspect dat niet uit het oog moet worden verloren: het gebouw is bedoeld om in een prettige, aangename en gezonde omgeving voor de mens te voorzien. Bij een mindere kwaliteit hoort niet noodzakelijk een lager energiegebruik. De opgave is om in een goed tot zeer goed binnenklimaat te voorzien tegen een laag tot nihil energiegebruik en lage hoeveelheid uitstoot aan verbrandingsgassen. Daarbij is de vraag wat een goed binnenklimaat is. Door nieuwe inzichten op dit terrein zijn er mogelijkheden om te voorzien in een laag energiegebruik tegenover een zéér goed binnenklimaat. Een integrale benadering is daarbij onontbeerlijk.

Scroll naar boven