Duurzame Renovatie Quick Scan

SBEA hanteert voor renovatie de Duurzame Renovatie Quick Scan, de DRQS. De DRQS gaat uit van de visie van de eigenaar van een gebouw op de aanpak. Afhankelijk van de verwachte exploitatieduur kan uitgegaan worden van de beschikbare investering, de beoogde energielasten of de maximale CO2-reductie.

Dit betekent een andere ‘scope’ voor elke visie, dus een andere insteek, dus een andere aanpak en een andere uitkomst. Op deze manier komt de opdrachtgever niet voor verrassingen te staan. Er wordt een samenhangend pakket aan maatregelen samengesteld dat leidt tot het gewenste doel. Dat doel is ‘basis’, ‘duurzaam’ of ‘duurzaam plus’.

Als aanduiding van het behalen van dat doel staat in het onderstaande schema een ‘label’ genoemd. Maar, een label is niet alles omvattend. SBEA kijkt ook duidelijk naar de andere aspecten die bij een renovatie een rol spelen. Vanuit SBEA komt vooral het binnenklimaat aan bod: uiteindelijk zal de gebruiker van het gebouw dit van het grootste belang vinden.

Scroll naar boven