Geluidonderzoek

Bijvoorbeeld: Akoestiek in kantooromgevingen

Onderzoek

SBEA kan onderzoek doen naar uw geluidklachten. Naast een uitgebreide inspectie worden geluidmetingen uitgevoerd. Aan de hand van geluidisolatiemetingen en metingen aan de ruimteakoestiek wordt een advies opgesteld om de geluidproblemen te verhelpen.

Qua akoestiek is het gewenst dat gebruikers en bezoekers op normale wijze met elkaar kunnen spreken en dat er voldoende privacy is. Enerzijds moet de luchtgeluidisolatie tussen verschillende ruimten zodanig zijn dat geluidoverlast wordt voorkomen en er voldoende spraakdiscretie is. De akoestische eigenschappen, zoals de nagalmtijd van een ruimte, moeten er anderzijds voor zorgen dat de spraakverstaanbaarheid goed is.

Het is van belang om de klachten van de gebruikers goed in kaart te brengen. Aan de hand van algemeen geaccepteerde richtlijnen en het gewenste kwaliteitsniveau wordt een advies opgesteld.

Akoestiek in kantooromgeving

Figuur 1    Meting ruimteakoestiek in een kantooromgeving.

Luchtgeluidisolatie

Voor de luchtgeluidisolatie wordt een minimale waarde voor het A-gewogen genormeerde luchtgeluiddrukniveauverschil DnT,A gehanteerd. Dit kan men zien als prestatie-eis voor de geluidisolatie tussen de ruimten. Er wordt onderscheid gemaakt in open en besloten ruimten, de zogenaamde ‘spraakdiscretie’, in hoeverre het vertrouwelijk is, en het type ruimte dat er naast is gelegen.

Kenmerken

Besloten ruimten

Open ruimten

Categorie

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Voorbeeld ruimten

hoge spraak­discretie bijv. vergader­ruimten

verhoogde spraak­discretie in kantoor­omgeving bijv. spreek­kamers

besloten werkplek/ concentratie­plek (1-4 personen)

open geclusterde werkplek

(4-8 personen)

min. DnT,A naar verblijfs­ruimten [dB]

45

42

39

n.v.t.

min. DnT,A naar verkeers­ruimten [dB]

33

33

27

n.v.t.

min. DnT,A naar verblijfs­ruimten via wand met deur [dB]

geen deur toepassen!

33

33

n.v.t.

min. DnT,A naar sanitair [dB]

48

48

48

48

min. DnT,A naar overige ruimten [dB]

45

42

33

33

Tabel 1 Prestatie-eisen voor de geluidisolatie van scheidingsconstructies.

Ruimteakoestiek

Voor de ruimteakoestiek kunnen we uitgaan van een richtwaarde voor de maximale nagalmtijd, afhankelijk van de functie van de ruimte. Een te korte nagalmtijd is niet wenselijk, maar vooral een te lange nagalmtijd kan in een aantal gevallen leiden tot een ‘te galmende’ ruimte. We gaan uit van de volgende richtlijnen.

Kenmerken

Besloten ruimten

Open ruimten

Categorie

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Voorbeeld ruimten

hoge spraak­discretie bijv. vergader­ruimten

verhoogde spraak­discretie in kantoor­omgeving bijv. spreek­kamers

besloten werkplek/ concentratie­plek (1-4 personen)

open geclusterde werkplek

(4-8 personen)

max. nagalmtijd [s]
ingerichte ruimte

0,6

0,6

0,6

0,5

niet-ingerichte ruimte

0,8

0,8

0,8

0,6

Tabel 2 Prestatie-eisen voor de nagalmtijd van verschillende ruimten.

Er wordt uitgegaan van de situatie als ‘kale’ ruimte, dat is de niet-ingerichte ruimte (zonder meubilair, maar met plafond en vloerbedekking), en de ingerichte ruimte, dus met meubilair.

Scroll naar boven