Energie

Voor de komende jaren is er veel aandacht in de markt te verwachten voor energiebesparing en duurzame energie. De doelstelling van het Energieakkoord wordt bij lange na niet gehaald. Hopelijk pakken de stakeholders dit op en wordt de komende tijd de nodige actie ondernomen.

Mogelijk is de Wet Kwaliteitsborging hierin een stimulans. Hierin is geregeld dat niet de gemeente, maar private partijen de kwaliteitsborging uitvoeren van een nieuwbouw-, renovatie- of (vergunningplichtig) onderhoudsproject. Bij private kwaliteitsborging moet de opdrachtgever (zoals een corporatie) de kwaliteitsborging regelen. Daarnaast is de aannemer vanaf dat moment niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor álle gebreken die hem zijn toe te rekenen. Deze wet kan veel betekenen als stimulans om door te pakken en innovatie te stimuleren en daadwerkelijk door te voeren. Een goede kwaliteitsborging is daarbij cruciaal.

SBEA is een bureau dat op een andere manier naar energiegebruik kijkt, met meer aandacht voor de mens in het gebouw, zowel in de bestaande woningbouw als in de utiliteitsbouw. Door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te koppelen aan binnenklimaat kan veel meer bereikt worden op dit gebied. Aandacht voor bijvoorbeeld ventilatie en luchtkwaliteit hangt hier nauw mee samen.

Heeft u vragen?

Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met u op!

Scroll naar boven