Binnenklimaat

Meer aandacht voor energie en binnenklimaat betekent meer aandacht voor het algehele welbevinden in het gebouw. Daarbij spelen factoren als daglicht en geluid een grote rol. SBEA doet ook onderzoek naar deze aspecten. Als bijvoorbeeld geluid van buren of van installaties hinderlijk zijn, zal hier iets aan moeten worden gedaan. Allereerst dient te worden onderzocht wat de oorzaak is, waarna maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij is een integrale kijk van groot belang om te zorgen voor een optimale oplossing.

Daarnaast is het van groot belang dat bij nieuwbouw, renovatie of onderhoud de kwaliteit geborgd is. Door de Wet Kwaliteitsborging zal de kwaliteit bij oplevering moeten worden getoetst. Denk aan de BENG-berekening met alle eisen die hieraan gekoppeld zijn, het ventilatiesysteem (verdeling, debiet, geluidproductie), de geluideisen, de wering van vocht, et cetera. Kortom, alle eisen die minimaal door het Bouwbesluit, maar, niet te vergeten, eventueel ook extra door de opdrachtgever aan een gebouw worden gesteld. SBEA kan en wil daar een controlerende, toetsende en adviserende rol in spelen.

Heeft u vragen?

Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met u op!

Scroll naar boven