Energiebesparing

Bijvoorbeeld: Renovatie van woningen

Onderzoek

SBEA geeft advies voor energiebesparing. U wilt toch ook niet te veel energie gebruiken? Is het niet voor uw portemonnee, dan is het zeker voor het milieu. SBEA kan onderzoek doen naar te hoog energiegebruik en oplossingen aanreiken om het energiegebruik te verminderen. Daarmee dalen de energie- en woonlasten!

Bouwkundig

Voor een woningcomplex van een woningcorporatie is een uitgebreide inspectie verricht en is een advies opgesteld voor energiebesparing in combinatie met een verbetering van het binnenklimaat. Naast een Infrarood inspectie is ook de spouw van diverse gevels geïnspecteerd om vast te stellen of de spouwisolatie aanwezig is en/of verbetering behoeft.

Figuur 1               Inspectie spouwvulling

Figuur 2               Gevelinspectie

Installatietechnisch

Naast de bouwkundige inspectie is de gebouwinstallatie geïnspecteerd en is er een advies opgesteld voor de verbetering hiervan. Zo dient de ventilatie sterk verbeterd te worden in combinatie met een verbetering van de luchtdichtheid van de woningen.

Figuur 3            Huidige natuurlijk ventilatiekanaal.

SBEA kan voor u uitrekenen wat de energielasten zijn voor verschillende scenario’s.

Figuur 4            Energielasten en huur op de lange termijn.

In de voorbeeldgrafiek is duidelijk te zien dat bij een scenario met 10% stijging van de gasprijs voor bepaalde woningen de energielasten ver boven de huur uitstijgen.

Scroll naar boven