Hamerapparaat nTek TPM pro

Voor contactgeluidisolatiemetingen maakt SBEA gebruik van een nTek hamerapparaat ofwel contactgeluidgenerator volgens de PTB-standaard.

Hamerapparaat

De contactgeluidgenerator produceert op een genormeerde wijze contactgeluid. Dit gebeurt met een zodanig hoog niveau dat met metingen het A-gewogen contactgeluidniveau LnT,A kan worden bepaald.

Met het hamerapparaat wordt in nieuwbouwsituaties gemeten op de ‘kale’ vloer (meestal beton), van een appartement bijvoorbeeld. Vervolgens worden de ontvangniveaus gemeten in bijvoorbeeld het ondergelegen appartement. Na bepaling van de akoestiek in de verblijfsruimten van het ‘ontvangende’ appartement, door meting van de nagalmtijden, kan het A-gewogen contactgeluidniveau LnT,A per verblijfsruimte worden bepaald. Dit kan vervolgens worden getoetst aan de gestelde eisen, van Bouwbesluitniveau of hoger, indien dat gevraagd wordt.

Het hamerapparaat kan en wordt ook ingezet in ’bestaande’ situaties, als er klachten zijn bijvoorbeeld. Ook dan wordt een toetsing gedaan aan geldende eisen of aan richtlijnen die men voor de betreffende situatie kan stellen.

Scroll naar boven