Energie en binnenklimaat

Voor de komende jaren is er veel aandacht in de markt te verwachten voor energiebesparing en duurzame energie. De doelstelling van het Energieakkoord wordt bij lange na niet gehaald. Hopelijk pakken de stakeholders dit op en wordt de komende tijd de nodige actie ondernomen.

Mogelijk is de Wet Kwaliteitsborging hierin een stimulans. Hierin is geregeld dat niet de gemeente, maar private partijen de kwaliteitsborging uitvoeren van een nieuwbouw-, renovatie- of (vergunningplichtig) onderhoudsproject. Bij private kwaliteitsborging moet de opdrachtgever (zoals een corporatie) de kwaliteitsborging regelen. Daarnaast is de aannemer vanaf dat moment niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor álle gebreken die hem zijn toe te rekenen. Deze wet kan veel betekenen als stimulans om door te pakken en innovatie te stimuleren en daadwerkelijk door te voeren. Een goede kwaliteitsborging is daarbij cruciaal.

SBEA is een bureau dat op een andere manier naar energiegebruik kijkt, met meer aandacht voor de mens in het gebouw, zowel in de bestaande woningbouw als in de utiliteitsbouw. Door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te koppelen aan binnenklimaat kan veel meer bereikt worden op dit gebied. Aandacht voor bijvoorbeeld ventilatie en luchtkwaliteit hangt hier nauw mee samen.

Meer aandacht voor energie en binnenklimaat betekent meer aandacht voor het algehele welbevinden in het gebouw. Daarbij spelen factoren als daglicht en geluid een grote rol. SBEA doet ook onderzoek naar deze aspecten. Als bijvoorbeeld geluid van buren of van installaties hinderlijk zijn, zal hier iets aan moeten worden gedaan. Allereerst dient te worden onderzocht wat de oorzaak is, waarna maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij is een integrale kijk van groot belang om te zorgen voor een optimale oplossing.

Daarnaast is het van groot belang dat bij nieuwbouw, renovatie of onderhoud de kwaliteit geborgd is. Door de Wet Kwaliteitsborging zal de kwaliteit bij oplevering moeten worden getoetst. Denk aan de BENG-berekening met alle eisen die hieraan gekoppeld zijn, het ventilatiesysteem (verdeling, debiet, geluidproductie), de geluideisen, de wering van vocht, et cetera. Kortom, alle eisen die minimaal door het Bouwbesluit, maar, niet te vergeten, eventueel ook extra door de opdrachtgever aan een gebouw worden gesteld. SBEA kan en wil daar een controlerende, toetsende en adviserende rol in spelen.

Heeft u vragen?

Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met u op!